2010 júniusában először alakult szakkollégium a Geoinformatikai Intézetben. A szakkollégium Mikoviny Sámuelnek (1700-1750) a Selmeci akadémia első tanárának neves mérnök-térképésznek a nevét vette fel. Szakmai vezetését Dr. Busics György intézetigazgató végzi.

Alakulásakor felmerült hallgatói igények, motivációk közül néhány: programozási nyelvek és korszerű szoftverek mélyebb megismerése, régi műszerek működésének és új műszerek szoftvereinek alaposabb elsajátítása a szakmai idegen nyelv tanulása-gyakorlása, tanulmányutak beruházásokhoz, szakmai intézményekhez stb.

További információkat a szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza

Elvárás az évfolyam-átlagot meghaladó tanulmányi eredmény és az egy tanévre vonatkozó tagsági időszakban egy dolgozatnak, projektmunkának az elkészítése, aktivitás a közös munkában.

Több sikeres rendezvényen van már túl a szakkollégium pl. Leica monitoring megoldásairól, az űrkutatás legújabb eredményeiről stb.